skip to Main Content

CooPerformance – Educație digitală, de ultimă generație în domeniul agro-industriei, pentru întreprinderile conduse de fermieri în lanțul valoric agroalimentar

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (România) împreună cu Laboratorul de Solidaritate (România), Universitatea Almeria (Spania) și Universitatea Humboldt (Berlin, Germania) au început proiectul CooPerformance – Educație digitală, de ultimă generație în domeniul agro-industriei, pentru întreprinderile conduse de fermieri în lanțul valoric agroalimentar, un proiect care vizează îmbunătățirea pregătirii cadrelor didactice și a studenților în domeniul întreprinderilor cooperatiste și a bunelor practici și politici conexe în sectorul agroalimentar.

Cooperativele agricole reprezintă 40% din totalul ofertei, colectării și procesării și comercializării în sectorul agricol din UE. Cooperativele europene agregate în COGECA sunt recunoscute de instituțiile europene ca reprezentanți ai fermierilor (în prezent nu există o astfel de reprezentare din România). Conform COGECA, peste 6 milioane de fermieri din UE au fost membri în cooperative, peste 1,4 milioane în Germania și peste 1,2 milioane în Spania.

Există diferențe între modelul agricol european și starea sectorului în România, cu discrepanțe foarte profunde între caracteristicile economice, tehnice și instituționale ale acestora. Agricultura cooperatistă este văzută ca o modalitate posibilă de a depăși unele dintre aceste constrângeri de creștere, deși nu este practicată pe scară largă în România în prezent. Promovarea recentă a modelului cooperatist a determinat înregistrarea a peste 400 de cooperative agricole în România, dar din păcate doar 20% dintre ele sunt funcționale din punct de vedere comercial. Nivelul scăzut actual de parteneriate între fermieri se datorează mai multor factori, inclusiv tradițiile sociale și culturale și cooperativele istorice forțate, cadrele juridice și instituționale și politicile publice, dar în principal lipsa de cunoștințe și abilități împărtășite între fermieri și profesioniști din agricultură cu privire la diversele modele de afaceri care funcționează cel mai eficient în acest sector, printre care cooperativele.

În Spania din ultimul deceniu cifra de afaceri și mărimea cooperativelor au crescut semnificativ, precum și numărul de angajați. Cu toate acestea, sectorul este caracterizat de atomizare – chiar și cele mai bune entități structurate nu văd rentabile eforturile și investițiile.

Prin urmare, educația agricolă este un factor esențial, cunoștințele devin extrem de importante în agricultura specializată pentru a concura pe piața globală. Educația agricolă timp de mai mulți ani a avut ca scop creșterea cunoștințelor în materie ale fermierilor, dar, ca urmare a restructurării complexului agroalimentar, sunt necesare diferite tipuri de competențe, inclusiv antreprenoriat, întreprinderi cooperatiste, orientare către clienți, durabilitate și inovare. Prin urmare, institutele de educație agricolă sunt chemate să abordeze mai bine toate aceste subiecte și să devină o parte vitală a abordărilor de cooperare pentru soluționarea problemelor de dezvoltare rurală. Profesioniștii din sectorul agricol și agro-business trebuie să fie educați și / sau instruiți pentru a putea oferi sprijinul necesar fermierilor și altor antreprenori din mediul rural.

În acest cadru, obiectivele specifice ale proiectului nostru sunt:

  • Proiectarea și dezvoltarea unui curriculum european pentru învățământul superior, care să se concentreze pe modelele de afaceri cooperatiste în sectorul agricol, necesare educării studenților în agricultură pentru lucrări ulterioare în calitate de lideri, manageri, personal, consultanți, membri ai întreprinderilor cooperatiste din sectorul agricol, inclusiv prin îmbunătățiriea utilizării învățării deschise, digitale, multi-disciplinare.
  • Să promoveze excelența în predarea și dezvoltarea competențelor prin formarea a 21 de universitari din instituția de învățământ participantă în domeniul modelelor de afaceri cooperatiste din sectorul agro-business și schimbul de bune practici în pedagogii noi și inovatoare ale temelor conexe.

Având în vedere diferențele în dezvoltarea sectorului cooperatist agricol în statele membre ale UE și în dezvoltarea învățământului superior pe aceste teme, dimensiunea transnațională este esențială în dezvoltarea unui curriculum relevant la nivel european. Partenerii sunt în mod excepțional bine plasați în abordarea obiectivelor proiectului: UAL are un Centru de Cercetare în Economie Socială și Dreptul Afacerilor Cooperative (CIDES) creat recent și Catedra Humboldt Raiffeisen “Economia Cooperativelor Agricole” – existentă din octombrie 2014, fiind pionieri în acest domeniu.

Proiectul este finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, cu un buget total de 248.757 Euro.

Parteneri:

  • Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (România) – http://www.usamv.ro/index.php/ro/
  • Universitatea din Almeria (Spania) – www.ual.es
  • Universitatea Humboldt (Berlin, Germania) – www.hu-berlin.de
  • Laboratorul de Solidaritate (România)

Rezultate:

Instrumentar pentru cooperative

Studii de caz

Ghid pentru înființarea și planificarea unei cooperative agricole

Back To Top