skip to Main Content

Cooperative și alte întreprinderi asociative rurale – studii de caz

Unul dintre livrabilele proiectului reprezintă un set de 14 studii de caz (4 pentru Spania, 4 pentru Germania și 6 pentru România) care colectează cele mai bune practici legate de cooperativele de fermieri/producători din țările implicate – în diferite sectoare – vegetale, legume, fructe, lactate etc. și cu diferite funcții – marketing, credit, asigurări, achiziții etc. 

Studiile de caz au ca obiective de învățare: procesele de start-up / configurare a cooperativei sau întreprinderii sociale (stabilirea problemei de abordat, viziunea și misiunea organizației, identificarea și atragerea părților interesate relevante în jurul mesei, forma juridică), gestionarea unei cooperative sau întreprinderi sociale, proiectarea și planificarea afacerii – servicii și produse și relația acestora cu nevoile membrilor / clienților / proprietarilor și cu interesele economice sociale, piața / piețele țintă, fluxurile de venituri.

Studiul de caz acoperă pentru fiecare cooperative sau întreprindere socială: contextul și istoria întreprinderii, contextul socio-economic și contextul istoric, sectorul / sectoarele de activitate și locație, fazele ciclului de viață și mai concret:

 • Condiții care au permis pornirea și fondarea, precum și implementarea
 • Proiectarea organizațională – forma juridică, modelele de guvernanță, părțile interesate etc.
 • Creșterea și extinderea, concentrându-se pe diferitele resurse (finanțe, umane etc.) mobilizate în fiecare etapă; criza și modul în care acestea au fost rezolvate / abordate
 • Model de afaceri de bază – valoarea adăugată creată de activitatea principală de afaceri, produse și servicii, particularități care disting cooperativa / întreprinderea socială de companiile deținute de investitori din același sector, modalități de distribuție a producției, clientelă, distribuție a profitului, drepturi de patronaj
 • Structura instituțională / de guvernanță, forma juridică – descrie particularitățile / trăsăturile distinctive ale formei juridice, proprietate / patronaj, drepturi de luare a deciziilor, relații cu membrii, relații externe și date economice de bază.

Fiecare studiu de caz are un rezumat executiv, incluzând bibliografie, diagrame, grafice.

STUDII DE CAZ DIN ROMÂNIA

 1. Cooperativa Agricolă Fermierul Nădlăcan
 2. Cooperativa Agricolă Argedava
 3. Cooperativa Agricolă Gheorghe Doja
 4. Banca Cooperatistă Victoria București
 5. Casa de Ajutor Reciproc CFR Rm. Vâlcea IFN
 6. Cooperativa Agricolă Lunca Someșului Mic

STUDII DE CAZ DIN SPANIA

 1. VICASOL, S. COOP. AND.
 2. GRUPUL UNICA SCA
 3. CAJAMAR
 4. COOPERATIVA PROVINCIAL AGRARIA Y GANADERA SAN ISIDRO-CASI

 

Back To Top