skip to Main Content

CAJAMAR

Acest studiu de caz se axează pe înființarea unei bănci rurale cooperatiste și pe rolul creditului cooperatist în dezvoltarea și inovarea social-economică. Abordarea problemei este: subzistența necesară a modelului de cooperare în sectorul financiar după reforma sistemului financiar spaniol din cauza crizei economice din 2008-2014 determinată de noile standarde bancare ale Uniunii Europene.

În 1955, provincia Andaluzia, Almería, din sud-estul Spaniei, era o zonă secetoasă, cu o infrastructură redusă și un PIB pe cap de locuitor mai mic de jumătate din media națională. A fost una dintre cele mai sărace zone din Europa. Majoritatea locuitorilor care nu au fugit în căutarea unor oportunități mai bune au fost pur și simplu la nivelul subzistenței. În prezent, este cea mai importantă zonă spaniolă de cultivare a fructelor și legumelor, iar venitul din sectorul agroalimentar este foarte important pentru bogăția provinciei în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor.

Ascensiunea rapidă a Almeriei este povestea a două instituții cooperatiste interconectate: Banca sa de tip cooperativă și agricultorii săi organizați în mod cooperativ și organizațiile conexe acestora. Această transformare, de la provincia săracă la districtul sau grupul industrial cooperativ agricol de azi, este un caz unic, deoarece nu s-a născut dintr-o industrie uriașă, ci mai degrabă din întreprinderi mici organizate în cooperative agricole și care au fost finanțate prin cooperativa de credit. Terenurile agricole medii din Almería sunt încă de doar 1,8 hectare și majoritatea sunt deținute de cei 15.500 de ferme mici sau familiale din provincie care utilizează sere/solarii și care sunt membri ai cooperativelor.

Investițiile cooperativei în cercetare și atenția acordată creării și schimbului de cunoștințe tehnice și de piață adecvate au constituit elemente centrale ale succesului modelului. Caracteristicile organizaționale ale grupului cooperatist au permis economii de scară la nivel sectorial, astfel încât acesta să poată concura cu alte domenii în care marile întreprinderi își desfășurau deja activitatea. După criza economică spaniolă (2008-2014) și punerea în aplicare a măsurilor de evitare a viitoarei crize financiare și de orientare către Uniunea Bancară a zonei euro, Cajamar s-a angajat într-un proces de extindere teritorială.

Unul dintre factorii determinanți în acest sens a fost, printre altele, nevoia din ce în ce mai importantă de finanțare a agriculturii intensive din Almería, care, după cum știm, este originea formării cooperativei, dar a contribuit și concurența crescândă din acest sector, care a necesitat baze financiare solide. Acest  lucru deschide dezbaterea privind sectorul financiar și supraviețuirea necesară a modelului cooperativ în domeniul bancar.

Studiul de caz în forma extinsă poate fi consultat la acest link.

Back To Top