skip to Main Content

Din 2018, Laboratorul de Solidaritate este membru în cea mai mare rețea de cercetare a economiei sociale din lume CIRIEC.

CIRIEC numit initial “Centrul Internațional de Cercetare și Informare privind Economia colectivă” a fost creat în 1947 de către profesorul Edgard MILHAUD , economist francez de la Universitatea din Geneva.

Devenit ulterior Centrul Internațional de Cercetare și Informare privind Economia Publică, Socială și Cooperativă CIRIEC este o organizație științifică internațională non-guvernamentală.

Obiectivele sale sunt să asigure și să promoveze colectarea de informații, cercetarea științifică și publicarea de lucrări privind sectoarele economice și activitățile orientate spre servicii de interes general și colectiv:

  • economia socială: cooperative, societăți mutuale și asociații fără scop lucrativ
  • acțiunea statului și autorităților publice regionale și locale în domeniile economice (politică economică, reglementare);
  • servicii publice;
  • întreprinderi publice și mixte la nivel național, regional și local;

În aceste domenii diferite, CIRIEC dezvoltă activități care interesează atât decidenții cât și cercetătorii științifici.
CIRIEC realizează periodic un raport privind starea economiei sociale în Europa pentru Comitetul Economic și Social European la care membrele Laboratorului de Solidaritate au contribuit.

Mai multe despre CIRIEC aici: http://www.ciriec.ulg.ac.be

Vezi scrisoarea de recunoastere CIRIEC:

Back To Top