skip to Main Content

Laboratorul de Solidaritate, împreună cu partenerii săi,  Consiliul Județean Călărași și Asociaţia Viitorul lor Depinde de Tine au derulat Programul de dezvoltare a structurilor de economie socială în Lunca Dunării în cadrul proiectul SOCEC.NET – reţeaua economiei sociale POSDRU/168/6.1/S/144453, finanţat prin Fondul Social European şi din surse proprii.

Proiectul contribuie la valorificarea potențialului pe care îl are lunca inferioară a Dunării, o zonă cu elemente naturale extrem de valoroase, printre care cele aproximativ 135 – 140 de ostroave care adăpostesc specii de plante rare şi în care îşi  găsesc refugiul păsări pentru odihnă şi reproducere sau alte animale ocrotite prin lege, dar maractă de rata de ocupare redusă, cu grupe mari de populație aflate în sistemul de venit minim garantat sau in economia informală sau de subzistență, fără calificări căutate astăzi pe piața muncii. În acest context strategia de eco-turism a Judeţului Călăraşi prevede valorificarea ostroavelor de pe Dunăre pentru crearea unor locuri de muncă durabile. Proiectul POSDRU/168/6.1/S/144453 -SOCEC.NET-reţeaua economiei sociale, contribuie la dezvoltarea durabila a zonei prin ]nfiin’area unor structuri de economie socială care au în vedere cele trei dimensiuni: economică,  socială şi de protecţie a mediului.

Proiectul s-a derulat în perioada Octombrie 2014 – 31.12.2015, în comunele Dorobanțu, Spanțov și Dichiseni din Județul Călărași.

Obiectivele programului:

Prin implementarea proiectului SOCEC.NET – reţeaua economiei sociale POSDRU/168/6.1/S/144453 în județul Călărașise se urmăreşte:

– Informarea  autorităților locale, organizaţiilor care aparţin economiei sociale – asociații, fundații, cooperative, case de ajutor reciproc din 3 comune din Lunca Dunării din Județul Călărași despre economia socială şi oportunităţile de dezvoltare pe care aceasta le aduce.

– Crearea a 3 Structuri de economie sociala în Lunca Dunării pe teritoriul județului Călărași care vor oferi cel putin 15 de locuri de muncă din care cel puțin 12 pentru persoanele din grupurile țintă vulnerabile.

Fiecare structură de economie socială va avea trei obiecte de activitate principale:

  1. eco-turismul – servicii de campareconforme cu Legea Picnicului nr. 54/2012 și cazare în căsuțe şi organizarea de concursuri de pescuit sportiv, însoţite de acţiuni de combatere a braconajului piscicol şi ecologizare a zonelor de mal;
  2. procesarea organica a deşeurilor celulozice si vegetale prin utilizarea vermiculturii, avand drept rezultat obtinerea de compost/humus de cea mai buna calitate si a momelii pentru pescuit;
  3. constructiile, amenajarile si lucrarile de gospodărire comunală.

Structurile de economie socială create vor beneficia de subvenții pentru toate costurile necesare realizării investiției conform bugetului proiectului (planului de afaceri) și a 7 luni de operare.  Investiția va fi amplasată pe un teren public de pe raza comunei respective concesionat/dat în folosință de Primăriile comunelor Dorobanțu, Spanțov și Dichiseni din Județul Călărași în care se va implementa proiectul, în conformitate cu prevederile Cererii de Finanţare. Prin programe de formare se va asigura pregătirea profesională şi se va asigura calificarea necesară forței de muncă pentru aceste structuri.

Programul de dezvoltare a structurilor de economie socială include următoarele etape:

Etapa 1 – Programul de dezvoltare a capacităţilor de antreprenoriat social a competențelor, cunoștințelor şi stimei de sine pentru persoanele vulnerabile (decembrie 2014 )

Etapa a 2a – Înființarea unei structuri de economie socială – constituire juridică și autorizare de funcționare, finanțarea și derularea investiției și crearea locurilor de muncă permanente pentru persoanele dezavantajate pe piaţa muncii (ianuarie – septembrie 2015)

Cine poate participa la programul de dezvoltare a structurilor de economie socială ?

Pot participa în cadrul programului :

  • pentru Etapa 1

Persoane aparținând unor grupuri vulnerabile, fără loc de muncă–  persoane de etnie romă, persoane care au părăsit timpuriușcoala, părinți singuri – familii monoparentale, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţional de protecţie a copilului. Participanții vor avea domiciliul/reședința stabil(ă) într-una din cele  3 comune participante în proiect (Dorobanțu, Spanțov și Dichiseni) sau în comunele limitrofe.

  • pentru Etapa 2

Grupuri de initiativă constituite de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile precizate mai sus  și alte persoane active în domeniile de activitate propuse ale structurilor. La constituirea grupurilor de inițiativă pot participa și persoane juridice din cadrul economiei sociale – organizaţii legal constituite: cooperative, fundaţii şi asociaţii, asociaţii/societăți de producători agricoli, case de ajutor reciproc, alte organizaţii non-profit care doresc să participe la dezvoltarea unei astfel de structuri de economie socială ca și fondatori ai unor noi persoane juridice contribuind resurse necesare ducerii la îndeplinire a planului de afaceri.

Pentru a beneficia de subvenții în cadrul programului grupurile selectate se vor constitui ca persoane juridice: cooperative, fundaţii sau asociaţii.

https://www.calarasi.ro/index.php/216-proiecte/programul-de-dezvoltare-a-structurilor-economice-in-lunca-dunarii/194-galerie-foto-pentru-proiect-socec-net

Back To Top