skip to Main Content

Cooperativele în România

Laboratorul de Solidaritate promoveaza principiile cooperativismului in Romania si intreprinderile detinute de lucrători sau consumatori. Agenda economiei sociale 2017-2020 1.Recunoaşterea potenţialului economic şi social al entităţilor economiei sociale ca parte integrantă a sectorului IMM prin includerea în toate programele de…
Read More
Back To Top