skip to Main Content
„Cei Care Au Obsesia Profitului Maxim Să Se Oprească Acum”, O Analiză Critică A Modelului Economic Global și Un Manifesto Pentru Schimbare Responsabilă

„Cei care au obsesia profitului maxim să se oprească acum”, o analiză critică a modelului economic global și un manifesto pentru schimbare responsabilă

Ariel Guarco, președintele International Cooperative Alliance (ICA), una dintre cele mai mari organizații non-guvernamentale din lume, ce reunește peste 1 miliard de membri de cooperative, a făcut o analiză critică a modelului economic global și un manifesto pentru schimbare responsabilă, în cadrul conferinției CIRIEC 2019, desfășurată zilele trecute la București.

Concentrarea economică, speculațiile financiare, excluziunea socială, tensiunile geopolitice și degradarea mediului înconjurător pun în pericol micile întreprinderi și afaceri din cadrul comunităților, care oferă locuri de muncă și oportunități pentru 10% din populația globului, „iar pe noi, acum, ne preocupă supraviețuirea noastră imediată”, a declarat Ariel Guarco (Foto 1), președintele International Cooperative Alliance (ICA), organizație care grupează 313 organizații cooperatiste naționale sau de sector, cu membri  în 110 țări din 5 continente.

Guarco a făcut aceste declarații în cadrul conferinței internaționale CIRIEC, desfășurată zilele trecute la București, și care a reunit gânditori, cercetători și practicieni de renume mondial în domeniul economiei sociale și solidare (ESS).

„Noi toți provocăm aceste schimbări climatice: inundații, dezghețuri, epuizarea resurselor naturale, dispariția speciilor. Cooperativele, fiind întreprinderi înrădăcinate în comunitate, resimt direct aceste probleme. Cum schimbăm modul în care producem și consumăm?  (…) Cei care au obsesia profitului maxim să se oprească acum.”

Ariel Guarco, fiu al unei cooperatoare, și-a început cariera  într-o cooperativă energetică din Argentina, țara cu prima cooperativă energetică din lume (1926). În Argentina, cooperativele reprezintă 10% din piața de energie și deservesc peste 58% din consumatorii rurali.

Goana după creștere și un profit cât mai mare a creat ceea ce cercetătorii numesc sclavia modernă, „fenomen care hrănește sărăcia, exploatarea copiilor, inegalități alarmante, boli psihice, care conduc către alte probleme (…)  A venit momentul ca economia să fie centrată pe om. Aceasta este esența economiei sociale și solidare”, a mai spus președintele ICA.

„Totul de la sărăcie pleacă – boli, inechitate, lipsa de educație ș.a.m.d”, a subliniat, în intervenția sa, și Andrew Allimadi, de la United Nations Department of Economic and Social Affairs, UNDESA (Foto 2).

836 de milioane de oameni trăiesc în sărăcie extremă, potrivit ONU, iar lipsa apei afectează peste 40% din populația lumii.

 „Cooperativele și ESS în general își pot aduce contribuția la rezolvarea unor probleme de acest tip, inclusiv la îmbunătățirea serviciilor de sănătate în comunități – există țări unde acest lucru deja se întâmplă, cu implicarea directă și voluntară a medicilor”, a spus Andrew Allimadi.

Numai că aceste cooperative au nevoie de sprijinul guvernelor pentru a deveni întreprinderi de succes, sustenabile, a declarat reprezentantul ONU la București. „Un prim pas necesar ar fi revizuirea legislației (…) Numai că, la sfârșitul zilei, cooperativele ar trebui să funcționeze independent de guvern.”.

CIRIEC este o organizație științifică non-guvernamentală internațională care promovează cercetarea științifică în domeniul acelor sectoare economice și activități care pun în centru interesul colectiv – ESS. Cea de-a șaptea ediție a avut ca temă: Economia socială și solidară: Spre un nou sistem economic. Organizarea conferinței la București a fost o premieră pentru o țară fost comunistă.

 „Pentru comunitatea CIRIEC, ESS nu joacă un rol marginal, în sensul în care, de pildă, ar repara greșelile etice pe plan social făcute de economia capitalistă. Ci, dimpotrivă, în unele țări economia socială contribuie la creșterea PIB și joacă un rol semnificativ în dezvoltarea unor sectoare economice, cum ar fi cel agricol, al IMM-urilor sau cel bancar”, a declarat Alain Arnaud, președintele CIRIEC, în deschiderea conferinței CIRIEC 2019.

Printre vorbitori s-au numărat gânditori, cercetători și practicieni de renume mondial în domeniul ESS, precum: Ariel Guarco, președintele International Cooperative Alliance (ICA); Prof. José Luis Monzón Campos, Universitatea din Valencia; Prof. Marie Bouchard – Președintele Com. Șt.  Int. al CIRIEC, Univ. din Québec; Carlo Borzaga, Prof. Univ. Trento și președinte al EURICSE Italia; Simel Esim, International Labour Organization (ILO); Ilcheong Yi, UN Research Institute for Social Development / UN TF Social and Solidarity Economy ș.a.m.d.       


 Despre economia socială și solidară (ESS)

 • ESS înglobează cooperativele, societățile mutuale – de ajutor reciproc, asociațiile non-profit, fundațiile și întreprinderile sociale. Acestea operează un număr foarte mare de activități comerciale, ce oferă o gamă largă de produse și servicii pe piața unică europeană și generează milioane de locuri de muncă.
 • Entitățile din ESS sunt în mare parte micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).
 • Întreprinderile sociale sunt, de asemenea, motorul inovării sociale. Acestea au forme juridice diferite și diverse obiective, de la agricultură și bancă până la furnizarea de locuri de muncă și ateliere protejate.
 • Cel puțin 12% din populația globului face parte dintr-una dintre cele 3 milioane de cooperative răspândite pe tot globul. Cooperativele oferă locuri și oportunități de muncă pentru 10% din populația angajată a lumii.
 • Cele 300 de cooperative de top generează 2.1 trilioane de dolari, oferind serviciile și infrastructura necesare ca societatea să funcționeze (sursa: World Co-operative Monitor 2017).
 • În Europa există 2 milioane de întreprinderi din ESS, 10% din toate întreprinderile din UE.
 • Peste 11 milioane de persoane – aproximativ 6% din angajații UE – lucrează pentru întreprinderile din ESS.
 • Peste 160 de milioane de persoane din Europa sunt membre ale întreprinderilor din economia socială (în special retele de magazine cooperatiste COOP – cooperative de vânzare cu amănuntul, cooperative bancare și agricole, precum și societățile mutuale care oferă servicii specifice caselor de asigurari sociale si de sanatate).

ESS în România:

 • Asociații și Fundații (AF) – inclusiv obști/composesorate, asociații și societăți agricole: 26.300 organizatii active.
 • Cooperative meșteșugărești, de consum, credit, agricole: 2.000 organizații,
 • CAR – Salariați și Pensionari: 3.000 organizații, CAR 1 milion de membri. CARP 1,5 milioane membri; CAR sunt IFN instituții financiare non-bancare cu un sistem propriu de supraveghere.
 • Întreprinderi sociale: AF cu activități economice și angajați (2.700). Societăți comerciale controlate de AF și cooperative: 129
 • Cooperativele agricole reprezintă 2% din agricultura României, față de 60% în spațiul UE.
 • Cooperativele de credit sunt active mai ales în mediul rural, unele dintre ele supraviețuind de peste 100 de ani – afiliate Băncii Centrale Cooperatiste – au peste 600.000 membri.
 • Legea ESS din 2015 este mai degrabă descriptivă decât utilă dezvoltării ESS.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back To Top